Творча лабораторія
Творча лабораторія з хімії складається з віршів, кросвордів, ребусів, сенканів, казок, складених власне учнями нашої школи. Пропоную деякі з них.
Вірші на хімічну тематику.
Хімія
Хімія – складна наука,
Але не в цьому зовсім суть.
Що з речовинами робити –
Нам треба у школі збагнуть.

Рівняння, задачі, закони –
Не всім зрозуміти дано.
Оксиди, кислоти, кетони –
Різницю знайди всеодно!

Тож хімію будем вивчати,
Бо лихо нам буде усім!
Вершини нові пізнавати,
Збирать надбання поколінь.
                                                     Шевченко Андрій, 10 клас

Хімія-помічниця
Як на кухні готувати,
З чим у хаті прибирати,
Як недуги лікувати,
Грунт у полі удобряти,
Як будинки будувати
І у космос як літати.
Хімія – з поміж наук – цариця,
Людей – вірна помічниця!
                                                     Тристан Вікторія, 7 клас

Сенкани

Сенкан – це стислий вірш, що складається із 5 рядків:
1 – слово, що означає тему (іменник);
2 – опис теми чи поняття (два прикметники);
3 – визначення дії, зв’язаної з темою (3 дієслова);
4 – відношення до теми (4 слова);
5 – суть теми або висновок - одне слово (синонім до першого слова).

Білки
Складні, природні
Гідролізуються, денатуруються, деструктуруються
Білки – утворюють чотири структури
Поліпептиди
Жири
Рідкі, тверді
Гідролізуються, гідруються, омилюються
Жири – компоненти живих організмів
Тригліцериди
Вуглеводи
Прості, складні
Гідролізуються, окиснюються, кристалізуються
Вуглеводи – важливе джерело енергії
Енергогенератори
                                                     Бондаренко Олександр, 11 клас

Оксиди
Кислотні, основні
Гідратуються, сполучаються, відновлюються
Оксиди – бінарні сполуки Оксигену
Неелектроліти
Кислоти
Оксигеновмісні, безоксигенові
Нейтралізуються, розчиняються, естерифікуються
Кислоти – важливі компоненти рослин
Кислі
Основи
Розчинні, нерозчинні
Нейтралізуються, розкладаються, кристалізуються
Основи – складні сполуки металів
Гідроксиди
Солі
Середні, кислі
Розкладаються, кристалізуються, дисоціюють
Солі – складні неорганічні сполуки
Електроліти
                                                            Луценко Анастасія, 8 клас 
Група
Головна, побічна
Вказує, об'єднує, виявляє
Вертикальний стовпчик хімічних елементів
Вісім
Періоди
Великі, малі
Складаються, розпочинаються, характеризують
Горизонтальний ряд елементів
Сім
                                                            Ткаченко Євген, 8 клас
Хімічне рівняння
Просте, складне
Узагальнює, відображає, об'єднує
Запис хімічної реакції
Коефіцієнти
Кисень
Безбарвний, малорозчинний
Підтримує, окиснює, сполучається
Кисень - активний газ
Життя
                                                  Литвишко Ілона, 7 клас
     Пропедевтику хімічної освіти здійснюю за рахунок залучення учнів молодших класів до різноманітних конкурсів, змагань, демонстрацій під час проведення тижнів хімії у школі. 
Конкурс «Смачно, корисно, барвисто»

Ода Гарбузу
     Хто з під листя виглядає,
     Жовті боки виставляє.
     Гляньте люди – це ж Гарбуз,
     Величезний карапуз.

     Поряд з ним веселі друзі:
     Гарбузята жовтопузі.
     Сонцем спини вигрівають,
     Вітамінів набирають.

     Він поживний і смачний,
     Ще й корисний он який.
     Є пектини, каротини
     Й мінеральні речовини.

     Будем смажити, тушити,
     Кашу можна наварити.
     Гарбузу ми склали оду –
     Він корисний для народу!
                                                        Зіненко Захар, 3 клас