Нормативні документи


НОРМАТИВНА БАЗА ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ
1.      Конституція України.
2.      Закон України «Про освіту».
3.      Закон України «Про загальну середню освіту».
4.      Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».
5.      Постанова КМУ від 11.01.2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти».
6.      Концепція хімічної освіти 12-річної школи.
7.      Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки.
8.      Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.98 № 305).
9.      Положення про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2002 р. № 38).
10.  Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601).
11.  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94).
12.  Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 01.12.1998 р.№222).
13.  Базовий перелік засобів навчання і загального призначення для кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2005 р. № 79).
14.  Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від від 05.05.2008 р. № 371).
15.  Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496)
16. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах 1 - ПІ
о ступенів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. №
240).
17.  Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р.№319).
18.  Лист МОН «Щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад» № 1/9-366 від 06.06.2008 р.
19.  Лист МОН «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» № 1/9-61 від 06.02.2008 р.
20.  Лист МОН «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» № 1/9-529 від 27.12.2000 р.
21.  Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №357).
22.  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. Київ: Шкільний світ, 2001.
23.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 8-11. Київ: видавничий центр «Академія», 2006.
24.  Хімія, 10-11 класи. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Педагогічна преса», 2004 р.
25.  Хімія, 7-11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Перун», 2005 рік.
26. Хімія 7-9 класи. Програми для загальноосвітніх закладів ( http: //www.iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy)
27. Програми для профільного навчання учнів загально освітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. - Тернопіль: Мандрівець, 2011Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах